Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 25.5.2018
 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Karoliina Tuovinen
Y-tunnus: 2777260-9
Osoite: Kiseleffin puistotie
02510 Oitmäki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Karoliina Tuovinen
puh: 040 7638274
email: karoliina.tuovinen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Tmi Karoliina Tuovisen asiakas-, yhteistyökumppani- ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa, ja niitä ovat esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite. Tmi Karoliina Tuovinen ei kerää käyttäjiensä henkilötietoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa käyttäjä nimenomaisesti antaa tietonsa (esim. tilatessaan sähköisen uutiskirjeen, lähettäessään lomakkeen tai sähköpostin ja pyytäessään tietoja) ja hyväksyy niiden käytön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää vain oleellisia työhön liittyviä henkilötietoja. Näitä ovat yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite).

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille lukuunottamatta uutiskirjeiden tilaajien sähköpostiosoitteita, jotka verkkosivujen ylläpitäjä lisää uutiskirjeiden lähetysohjelma Mailchimpiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Sähköpostiosoitteita voidaan lisätä MailChimp –uutiskirjeohjelmaan, jonka palvelin saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Ko. palvelu on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

9. Henkilötietojen suojaus

Karoliina Tuovisen sähköposti, johon tietoja lähetetään on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Asiakkaan osoitetietoja käytetään vain laskun lähettämiseen osoitettuna hänelle itselleen. Henkilön asiakastiedot tallentuvat yrityksen kirjanpitoon.

10. Henkilötietojen tarkastus-oikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada tiedoista kopiot. Tarkastaminen on maksutonta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Karoliina Tuoviselle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Oikeus tiedon korjaamiseen

Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Karoliina Tuoviseen tiedon korjaamiseksi.

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen uutiskirjeen mukana olevasta linkistä, tai muuttaa ja täydentää tietojaan lähettämällä kirjallisen viestin Karoliina Tuoviselle.